Mister Wood eksteryer layihələrində taxta işlərə geniş yer ayırır.Məhsulların hazırlanmasında ekoloji cəhətdən en temiz material-massiv taxta istifadə olunur.