• 30 May 2015
KRESLOLAR

Ümumiyyətlə taxta evlər müasir dövrdə yanğına davamlı vasitələrlə emal olunduğundan yanğın riski 75% azalmışdır.